DE ENERGIEKE ZORGMEDEWERKER

MEER WERKPLEZIER, MINDER STRESS, LAGER ZIEKTEVERZUIM

Ervaart de medewerker een te hoge werkdruk? Zeker na deze zware COVID-periode? Vallen
er steeds vaker medewerkers uit? 

Met het programma ‘De Energieke Zorgmedewerker’ wordt deze vicieuze cirkel doorbroken.
Krijgen de medewerkers weer meer aandacht en begrip voor elkaar en wordt het werkplezier hersteld.
De cijfers liegen er niet om. Al jaren stijgt de werkdruk in de zorgsector. En de komst van COVID heeft daar geen goed aan gedaan. Het ziekteverzuim was in de bedrijfstak gezondheids- en welzijnszorg het afgelopen jaar met 6,8 procent het hoogst. (Bron CBS).

 
Door het stijgen van het aantal medewerkers die ziek uitvallen komt er meer druk te staan op de overgebleven medewerkers. Vaak willen zij zich niet laten kennen en zetten zij er voor het team en de patiënten nog een tandje bij. Daarbij is de kans groot dat zij ongemerkt over hun grens gaan met alle gevolgen van dien. Van slecht slapen en allerlei vage klachten, of een kort lontje en onbegrip in het team tot ernstige fouten op de werkvloer. Dit heeft zijn weerslag op het gehele team, inclusief de teamleiders. Wanneer de medewerker uitvalt, komt er nog meer druk te staan op de teamleider en het team en is de kans op herhaling groot. 

DIT IS NIET WAT DE MEESTE ZORGMEDEWERKERS VOOR OGEN HADDEN TOEN ZE KOZEN VOOR 'DE ZORG'.

ZE WILLEN LEKKER IN HUN VEL ZITTEN OP HUN WERK.

DAARBIJ EEN LEUK CONTACT MET HUN COLLEGA'S HEBBEN EN GOEDE PATIËNTENZORG LEVEREN.

MONIQUE POL

“Als team hebben we veel gehad aan de trainingen. Er wordt efficiënter gecommuniceerd, wat de samenwerking ten goede is gekomen. Hier profiteren onze bewoners dan weer van. We kijken terug op geslaagde trainingen.” 

Directeur Zorgboerderij De Vossenburght

Het programma ‘De energieke zorgmedewerker’ geeft aandacht
voor zowel het team als de individuele medewerker,
waartoe ook de teamleider behoort. Na het volgen van dit programma is duidelijk:

WAT ONTVANG JE ALS TEAM?

INTAKE

Een team intake op locatie samen met het paard. Hiermee kom je snel tot de kern van het probleem. En kun je het programma beter invullen naar behoefte van het team.

TELEFONISCH 1:1

Eén keer per maand een telefonische coaching van 30 minuten. Dit houdt de focus scherp Hierna kan men concreet met de doelen aan de slag

ONLINE LEER OMGEVING

Je ontvangt toegang tot 3 leermodules. Eenieder krijgt een eigen toegang tot deze modules. Elke module kun je in je eigen tijd maken

INTERVISIE

Een keer per maand intervisie online. Q&A sessie. Checken waar iedereen en het team staan. Leren door ervaringen en tips met elkaar te delen en teamgevoel te bevorderen.

TEAMBUILDING

1 keer een team-opdracht met de paarden Hierdoor krijg je inzicht in de problematiek en creëer je begrip voor elkaar.

BONUS DAGDEEL TWV 397,- WERK EN PRIVE IN BALANS

1:1 paardencoaching sessie samen met het paard om inzicht te krijgen in je werk en privé. Dit levert een goede balans op.

Ruim 25 jaar ben ik werkzaam geweest in de zorg. De laatste jaren als leidinggevende. Ook ik heb daarbij een enorm hoge werkdruk ervaren, totdat het mij na ruim 25 jaar te veel werd en ik besloot iets anders te gaan doen. Dat heeft geleid tot een aantal intensieve coachopleidingen, onder andere met paarden. Het waren de paarden die mij enorm veel inzichten gaven, waardoor ik ontdekte hoe het kwam dat ik toen zoveel stress heb ervaren.
Ik leerde hoe het anders kan. 

Als ik dit allemaal had geweten terwijl ik nog in de zorg werkzaam was geweest, weet ik zeker dat ik mijn werkplezier had kunnen behouden. Ik heb ondertussen al heel veel mensen mogen helpen om weer de regie over hun eigen werkplezier te pakken. Dit werkt door in werk en privé en vooral… binnen het team!

Maar mijn hart ligt bij de zorgsector. Ik ken de sector, ik deel de passie en ik zie gebeuren hoe het ziekteverzuim in de sector blijft stijgen.

Dat kan anders. Het is mijn missie om medewerkers in de zorgsector, of het nu een directielid betreft of een verpleegkundige, weer de passie te laten ervaren die ertoe heeft geleid dat zij voor dit beroep hebben gekozen. Daarom heb ik al mijn kennis en kunde gebundeld tot dit programma en doe ik uw bedrijf hierbij een uniek aanbod om deel te nemen aan de pilot.

HET PROGRAMMA 'DE ENERGIEKE ZORGMEDEWERKER'
IS IDEAAL VOOR:

GUN JOUW TEAM EEN SPRONG OMHOOG

TOT SLOT

Het programma betreft een pilot van drie maanden, dat betekent dat ik de mogelijkheid krijg om
 het programma waar nodig bij te schaven. Dit alles in het belang voor de medewerker in de zorg.