VAN ONRUST NAAR RUST BINNEN JE TEAM

VERBETER DE SAMENWERKING IN JOUW TEAM IN 1 DAG

BEN JIJ TOE AAN
MEER SAAMHORIGHEID
BINNEN JE TEAM?

Vind jij het fijn om aandacht aan elkaar te geven?

Covid heeft veel invloed gehad op onze samenleving afgelopen jaren. Je merkt het in de privésfeer en zeker op de werkvloer. De werkdruk is nog meer gestegen. De aandacht voor het werk blijft, maar is er nog voldoende aandacht voor elkaar? Of is er ongemerkt meer stress in het team geslopen? Lijkt het of je elkaar eerder beter kon begrijpen dan nu? Denk jij ook wel eens bij jezelf dat je maar beter niets kan zeggen? Of denk jij ook wel eens, ik hoop niet dat ik met die collega hoef te werken? 

Door uitval van medewerkers is de druk op de werkvloer hoog. Hierdoor is de druk op jou en je collega’s nog groter geworden. Of wellicht heb je veel thuisgewerkt en is de band tussen je collega’s op de werkvloer verandert? Hierdoor is er vaak minder aandacht voor elkaar. Begrijp je elkaar niet meer zo goed.

 Dit heeft invloed op de samenwerking binnen een team. 

Elk team heeft behoefte aan een goede samenwerking. Een team welke goed kan samenwerken heeft onderling vertrouwen, geloof in eigen kunnen en herkenning van elkaars problemen. Ieder lid hoort binnen een team. Ook jij. Hoe mooi is het als vertrouwen, respect, en het beste in elkaar naar boven halen de spirit van je team kunnen worden. Er weer een gezamenlijkheid ontstaat. 

Er stabiliteit ontstaat in het team.

MONIQUE POL

“:Als team hebben we veel gehad aan de trainingen. Er wordt efficiënter gecommuniceerd, wat de samenwerking ten goede is gekomen. Hier profiteren onze bewoners dan weer van. We kijken terug op een geslaagde training.” 

Directeur Zorgboerderij De Vossenburght

TIJDENS EEN TEAMDAG
LEER JE

WAT LEVERT
HET JE TEAM OP

ZO ZIET DE TEAM DAG ERUIT

We starten om 10:00 uur met een warm welkom, samen met koffie, thee en wat lekkers.

Na een kennismakingsronde gaan we aan de slag. We gaan met diverse oefeningen binnen en buiten aan de gang. Dit gebeurt met en zonder de paarden. Rond de middag gaan we genieten van een heerlijke lunch.

Na de lunch gaan we buiten met de paarden aan de slag. We gaan diverse oefeningen uitvoeren.

Tegen 15.00 gaan we evalueren en afsluiten.

INTAKE

TRAINING

HET TEAM GEVOEL VERSTERKEN
MET DE INZET VAN PAARDEN

Voor de paarden is iedereen binnen het team gelijk. Met dit principe werken we tijdens een teamdag. 

Het levert verrassende inzichten op over de manier waarop het team functioneert en hoe er met elkaar wordt samengewerkt. De paarden zorgen daarbij voor een unieke manier van verbinden. 

Dat komt doordat de paarden geen oordeel hebben maar slechts reageren op wat er in het moment gebeurt. Vaak hebben we niet eens in de gaten hoe de verhoudingen liggen en hoe we reageren. De reactie die de paarden op het team heeft, maakt dat direct duidelijk. De teamleden krijgen hierdoor enorm veel inzichten die wederzijds begrip en daarmee de samenwerking met elkaar versterken. En dat allemaal binnen 1 dag. Samen met de paarden, een aantal oefeningen en gerichte vragen komt een team binnen een paar uur tot de kern hoe een groep functioneert. Door een speelse aanpak, lol met de knol en elkaar, leert men elkaar op een andere manier kennen.

Ruim 25 jaar ben ik werkzaam geweest in de zorg. De laatste jaren als leidinggevende. Ook ik heb daarbij een enorm hoge werkdruk ervaren, totdat het mij na ruim 25 jaar te veel werd en ik besloot iets anders te gaan doen. Dat heeft geleid tot een aantal intensieve coachopleidingen, onder andere met paarden. Het waren de paarden die mij enorm veel inzichten gaven, waardoor ik ontdekte hoe het kwam dat ik toen zoveel stress heb ervaren. Ik leerde hoe het anders kan. Maar mijn hart ligt bij de zorgsector. Ik ken de sector, ik deel de passie en ik zie gebeuren hoe het ziekteverzuim in de sector blijft stijgen.

Dit programma kun je volgen in een team dag. Mocht je grotere veranderingen
wensen voor je team volg dan mijn drie maanden programma.

HET PROGRAMMA IS BEDOELD VOOR

Het is niet bedoeld voor teams die niet willen veranderen.

ROL VAN DE PAARDEN

Ik maak gebruik van mijn paarden. Je hoeft zeker geen ervaring met paarden te hebben, de sessie vindt plaats naast het paard. De paardencoaching met paarden is puur en direct, waardoor er doorgaans minder sessies nodig zijn om de gestelde inzichten te bereiken. 

Paarden reageren van uit het hier en nu. Ze zijn niet bezig met hun toekomst. Paarden hebben geen oordeel, ze reageren op wat jij uitstraalt. Bewust of onbewust.