leiderschapstrainingen

Als leidinggevende ben je verantwoordelijk voor je zelf. Als je deze verantwoordelijkheid helder hebt, dan kun je goed leidinggeven. Goed leiderschap zorgt dat een team of organisatie naar wens functioneert. Echter hoe weet je of je ‘goed’ leiderschap vertoont? Ga samen met het paard op zoek naar jouw leidinggevende stijl. Waar voel jij je prettig bij? Wat is er op dit moment nodig op de werkvloer en hoe geef ik daar leiding aan? Wat kan jij leren van de leiders binnen een paardenkudde?

Voor leidinggevende die willen ontdekken
wat hun leiderschapstijl is


open staan voor andere manieren van leidinggeven
graag in gesprek gaan over leiderschap
open staan voor bijzondere feedback
willen oefenen in loslaten, richting geven, vertrouwen

Zo creëer je meer balans in je werk, team en organisatie.

leiderschapsstijlen

We gaan met verschillende leidinggevende stijlen dit veilig naast de paarden oefenen. Wat is je passie en drijfveer als leider? Welke doelen stel je? Hoe breng je dat over op je team? Mensen kunnen paarden van hun leiderschap overtuigen door paardenleiderschap na te doen. Paarden laten zien hoe zij dit leiderschap ervaren.

werken met paarden

Paarden leven in een groep en hebben daarbinnen hun eigen plek. Er zijn altijd leiders aanwezig. Wie de kudde aanvoert is voor iedereen duidelijk. Het paard is een prooidier en van nature weet hij dat hij afhankelijk van de ander is om te overleven.


non-verbale communicatie met paarden

Om te overleven zijn paarden meesters in de non-verbale communicatie. Zelfs de kleinste verandering in je lichaam (denk aan ademhaling, spierspanning, kloppen van het hart, etc.) herkennen paarden en kunnen hierop reageren. Dat maakt paarden heel sterk in hun (non) verbale communicatie. Paarden zijn ook eerlijk in hun communicatie. Er heerst in de kudde geen jaloezie of onzekerheid. Ze vormen geen oordeel. Ze zijn altijd zichzelf: zonder oordeel en vol overgave trouw aan de rest.


welke plek neem je in

Paarden zijn heel gevoelig voor veranderingen in de samenstelling van de kudde. Tijdens een paardensessie vorm je een mini kudde met het paard. Het paard bepaalt automatisch welke plek jij inneemt ten opzichte van hem. Kies je geen richting of geef je niet duidelijk je grenzen aan, dan neemt het paard de rol van leider op zich. Dit maakt je direct bewust van je knelpunten.


pure en directe feedback van paarden

Paarden geven je feedback over hoe je (non-verbaal) communiceert. Deze pure feedback helpt ons om meer bewust te worden van de effecten van ons gedrag, gedachten en gevoel. Door het ervaringsgericht werken met de paarden kan de cliënt de opgedane inzichten direct vertalen naar de dagelijkse praktijk.


teamsessies

Bij teamsessies ligt de focus meer op de groep. Teams kunnen in een sessie van een dagdeel veel inzicht krijgen in de wijze waarin zij samenwerken. En wat is de inbreng van de verschillende teamleden in een team...

hoe functioneert je team

Wat gebeurt er als je team een paard naar de andere kant van de paddock moet leiden? Stemmen ze onderling af? Neemt iemand de leiding? Is er een plan? Hoe gaat de communicatie? Wordt er wel gecommuniceerd?
Samen met de paarden geeft dit snel inzicht in het functioneren van een team. Er ontstaat helderheid over de rollen binnen een team. De oefeningen in de groepssessie worden afgestemd op het leerdoel en de vooraf afgesproken wensen. Op grond van oefeningen met de paarden krijgen deelnemers aan deze teamsessie inzichten in het functioneren van hun team.

ervaring met paarden niet nodig

Je hoeft geen ervaring met paarden te hebben. De sessie vindt plaats naast het paard. Het coachen met paarden is puur en direct, waardoor er doorgaans minder sessies nodig zijn om de gestelde doelen te bereiken. Paarden reageren van uit het “hier en nu”. Ze zijn niet bezig met hun toekomst. Paarden hebben geen oordeel, ze reageren op wat jij uitstraalt. Bewust of onbewust.